در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست

گیتا میخوند

در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست آنجا که صفا هست در آن نور خدا هست

با اقتباس ازین آهنگ ….

 

در حجره ما وسعت اگر نیست طعام است
آنجا که طعامـست بحـرمت چو کلام است
از هستـه ی انگور و روغـن کنجد و زیتـون
تا گوشت شترمرغ و شتر، بـره، بکام است
در «شــرع» سفـارش شـده بر روغـــن گـاوی
هر چیـز که در شـرع بود عیـن سـلام است

 

[bee-slider id=760]

درباره‌ی Gooshtwich

حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است از بهر معیشت مکن اندیشه باطل

دیدگاهتان را بنویسید